Spoštovani člani PD Ljutomer!

Na prihajajočem Zboru članstva bomo sprejemali tudi spremembe našega Statuta. Predlog sprememb oziroma prenovljenega Statuta dajemo v javno obravnavo. Bistvene spremembe so:

  • dodane so šifre dejavnosti za izvajanje pridobitne dejavnosti,
  • dodani so organi društva (blagajnik, tajnik) z opisom pristojnosti,
  • dodani so odseki društva
  • in še nekaj dopolnitev že prej dokaj dobro določenih zadev

Pripombe zbiramo do 7. januarja 2019. Pripombe pošljite pisno na naslov casar.borut@gmail.com.

Tiskana verzija novega predloga je za ogled na voljo članstvu PD Ljutomer pri predsednici, Slavici Ozmec (041 235 181) in Borut Casarju (041 685 239).