Zaradi določenih objektivnih razlogov, je plan za leto 2019 nekoliko spremenjen in dopolnjen.

  • 6. aprila (sobota) je dodan izlet na MENINO PLANINO
  • 11. maja odpade pohod po oglarski poti, ker je pohod organizator premaknil na 18. maj, takrat pa je predviden ‘Dan pomurskih planincev’
  • vzpon na Raduho po severni – zavarovani poti je prestavljen na 29. junij (sobota). Ta tura je hkrati pripravljalna tura za vse tiste, ki se kot dokaj neizkušeni prvič odpravljajo na Triglav in kasneje na Montaž.