PREDSEDNICA IN UPRAVNI ODBOR PD LJUTOMER

PREDSEDNICA: Slavica Ozmec

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA PD LJUTOMER:
1. Ivanka Korošec
2. Cecilija Obran
3. Brigita Čeh
4. Sašo Žuman
5. Ivan Kraljič
6. Josip Perčič
7. Branko Smodiš
8. Jože Črešnjevec
9. Marko Milič
10. Borut Casar