STATUT PD LJUTOMER – posodobitev

Spoštovani člani PD Ljutomer!

Na prihajajočem Zboru članstva bomo sprejemali tudi spremembe našega Statuta. Predlog sprememb oziroma prenovljenega Statuta dajemo v javno obravnavo. Bistvene spremembe so:

  • dodane so šifre dejavnosti za izvajanje pridobitne dejavnosti,
  • dodani so organi društva (blagajnik, tajnik) z opisom pristojnosti,
  • dodani so odseki društva
  • in še nekaj dopolnitev že prej dokaj dobro določenih zadev

Pripombe zbiramo do 7. januarja 2019. Pripombe pošljite pisno na naslov casar.borut@gmail.com.

Tiskana verzija novega predloga je za ogled na voljo članstvu PD Ljutomer pri predsednici, Slavici Ozmec (041 235 181) in Borut Casarju (041 685 239).

PREDLOG PLANA IZLETOV ZA LETO 2019

Spoštovani člani PD Ljutomer. Vodniki smo sestavili predlog aktivnosti v letu 2019. Predlog je obravnaval tudi Upravni odbor PD Ljutomer. Do Zbora članstva, ki bo 26. januarja 2019, je še čas, da k programu dodate pripombe in svoje morebitne predloge.

LP Borut

 

SPUST OB VRVI – usposabljanje vodnikov PD Ljutomer

V soboto, 18. novembra 2018, smo se vodniki PD Ljutomer zbrali ob robu gozda v naselju Stanovno. Realizirali smo načrtovano interno usposabljanje spuščanja po vrvi. Vodnika Jože in Janko sta našla primerno strmo grapo, kjer smo lahko realno izvedli spust ob vrvi. Akcija je bila namenjena tudi vsemu ostalemu članstvu, vendar je bila udeležba drugih zelo skromna. Od članov društva so se akcije udeležili štirje: trije odrasli in en otrok. Praktično smo se po vrvi spustili vsi vodniki in en član/otrok. Ostali se niso odločili za akcijo. Spoznali smo teren, ki je zelo primeren za to dejavnost. Vodniki smo obnovili znanja spuščanja po vrvi in se dogovorili, da bomo naslednje leto akcijo ponovili, mogoče še razširili z drugimi postopki, ki jih uporabljamo pri varovanju v gorah.

Stran 1 od 212