O društvu

grb_pdPlaninsko društvo Ljutomer združuje planince iz občin Ljutomer, Veržej, Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje s sedežem v Ljutomeru na Ormoški 22. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje planincev, ki deluje v skladu s sprejetim Statutom Planinskega društva Ljutomer.
Zastopa in predstavlja ga predsednica društva, Slavica Ozmec, ki je tudi predsednica Upravnega odbora. Društvo ima naslednje organe: zbor članstva, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.
V okviru Planinskega društva Ljutomer delujejo tudi sekcije mladih planincev pri osnovnih šolah, imamo pa tudi dve plezalni sekciji – za mladino oziroma otroke in odrasle.
Dejavnosti društva so naslednje: organiziranje izletov in pohodov, srečanj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja, organiziranje izobraževalnih tečajev za svoje člane iz vsebin, ki so pomembne za varnost slehernega planinca in varovanje gorske narave, markiranje planinskih poti na našem področju, skrbi za izobraževanje planinskih vodnikov in mentorjev, markacistov in varstvenikov narave, tako da jih pošilja na ustrezna izobraževanja Planinske zveze Slovenije in MDO-ja.
Planinsko društvo Ljutomer obvešča javnost o svojem delu preko oglasne deske pri trgovini, poleg bančnega avtomata na Glavnem trgu v Ljutomeru, preko sredstev javnega obveščanja in preko svoje spletne strani.
Vsi, ki ste prijatelji dobre volje in čiste gorske narave, pridružite se nam na pohodih, planinskih izletih in vzponih na naše prekrasne vrhove.